HomeBlog

Photo Govinda Phoner di Nagaswara FM 03 Mei 2011

Govinda dengan single "Bawa Aku Lari" Selasa, Tgl 03 Mei 2011 di Nagaswara FM, Phoner : PTPN Solo 99.60 Fm :  11.00, Kape 95.4 Fm:  11.30, Respon Pada

Govinda dengan single “Bawa Aku Lari” Selasa, Tgl 03 Mei 2011 di Nagaswara FM, Phoner : PTPN Solo 99.60 Fm :  11.00, Kape 95.4 Fm:  11.30, Respon Padang 94.7 Fm:  12.00, MG Indramayu 97.8 Fm:  12.30,  Istana Bojonegoro 95 Fm:  13.00, R22A Kendari 88.8 Fm:  13.30, Mandala Banyuwangi 96.4 Fm:  14.00,  Megaphone Aceh 105.6 Fm:  14.30, Avida Ponorogo 100.9 Fm:  15.00, Giri Pacitan 98.4 Fm:  15.15

Advertisement
Advertisement
Advertisement

 

 

 

Photo Govinda Phoner di Nagaswara FM

Photo Govinda Phoner di Nagaswara FM

Photo Govinda Phoner di Nagaswara FM

 

COMMENTS